De Lions Club Roosendaal ondersteunt jaarlijks een aantal goede doelen. Dit kunnen jaarlijks 1 a 2 hoofddoelen zijn en meerdere kleinere goede doelen.

Hoofddoelen van de afgelopen jaren zijn onder meer geweest:

Stichting “tot hier en niet verder!” Hoop voor Hugo , 2020
Stichting AED, nieuwe AED, 2020
S&L Zorg (Sterrebos), duofiets, 2019
Dagcentrum De Plataan, Fietslabyrint, 2019
Vrienden van Bokki, bijdrage kraamcentrum Tanzania, 2019
Stichting “Het raakt u”, skidag, 2018
Speciaal Onderwijsschool De Fakkel, speeltoestel, 2018
Eden Kids Foundation 2018
Scouting St. Jan, nieuwe cv-ketel en zonneboiler, 2018
Parelhoeve 2017
Inloophuis De Rose Linde 2016
St. Paul Roosendaal 2016
Uitbreiding hospice Roosdonck 2016
Susan Rose 2015
St. Valkenhorst Roosendaal 2012
St. Elisabeth Braintrainers 2011
OMA Project Kenia 2010

Iedereen kan een verzoek doen aan de Lions Club Roosendaal om als goed doel ondersteund te worden. De Lions Club Roosendaal zal dan beoordelen of een verzoek als goed doel kan worden aangemerkt en mede afhankelijk van de financiële ruimte die er is over gaan tot het al dan niet (gedeeltelijk) honoreren van een verzoek.

Indien een verzoek tot ondersteuning van immateriële aard is zal na de beoordeling van een dergelijk verzoek kunnen worden overgegaan tot de uitvoering hiervan. Ook zijn goede doelen mogelijk die een verzoek tot ondersteuning bevatten van zowel financiële als immateriële aard.

Een verzoek tot ondersteuning kan worden gedaan door het contact formulier op deze site in te vullen en in te sturen of een email te sturen aan: info@lionsroosendaal.nl