Welkom bij Lions Club Roosendaal

In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast kan er hulp geboden worden elders in de wereld. Politiek, religie en etnische achtergrond zijn in het clubleven taboe, maar verder zijn Lionsclubs binnen bepaalde spelregels autonoom.

De Lions Club Roosendaal is zo’n club die allerlei doelen ondersteunt en zelf de wijze waarop bepaalt hoe ze uitvoering geeft aan de dienstverlening.

Zo zamelt de Lions Club Roosendaal geld in om allerlei goede doelen te ondersteunen, maar ook worden de handen uit de mouwen gestoken bij het opknappen van een zorginstelling of het inrichten van een speeltuin voor kinderen. De Lions Club Roosendaal staat midden in de maatschappij en hanteert het credo “We Serve” oftewel wij dienen.

Verzoeken om ondersteuning kunnen bij de Lions Club Roosendaal worden gedaan. Dit kan financieel zijn of immaterieel.

Alle leden van de Lions Club Roosendaal vinden het een voorrecht om in de gelegenheid te zijn om hulp te bieden daar waar dat nodig is.

Actie